Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune
Kommunenr 1129
Alle grunnskoler med adresse i Forsand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 35,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 471
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no