Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune
Kommunenr 1129
Alle grunnskoler med adresse i Forsand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 24,0 23,4 21,3 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,9 9,9 9,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,3 34,8 29,6 24,7 19,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 23,3 28,5 36,4 42,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,6 10,9 10,7 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 12,8 11,4 11,5 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,7 14,4 14,5 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 35,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 82,5 85,8 81,0 84,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 723 12 682 14 093 13 766 12 471
Undervisningstimer totalt per elev 73 65 71 72 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no