Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune
Kommunenr 1129
Alle grunnskoler med adresse i Forsand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Forsand kommune 22,2 24,0 23,4 21,3 21,4
Rogaland fylke 5 668,9 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Forsand kommune 9,7 10,9 9,9 9,9 10,2
Rogaland fylke 12,1 12,4 12,4 12,3 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Forsand kommune 5 6 7 8 9
Rogaland fylke 874 872 930 985 1 006
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Forsand kommune 36,3 34,8 29,6 24,7 19,7
Rogaland fylke 69,4 70,3 66,9 63,7 63,0
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Forsand kommune 23,2 23,3 28,5 36,4 42,7
Rogaland fylke 15,4 15,6 16,4 17,1 17,1
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Forsand kommune 10,8 11,6 10,9 10,7 11,4
Rogaland fylke 13,0 13,4 13,5 13,1 12,9
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Forsand kommune 10,6 12,8 11,4 11,5 11,1
Rogaland fylke 14,0 14,3 14,3 14,5 14,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Forsand kommune 13,6 14,7 14,4 14,5 20,0
Rogaland fylke 16,5 16,8 16,9 16,8 16,6
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Forsand kommune 16,0
Rogaland fylke 14,8
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Forsand kommune 35,6
Rogaland fylke 17,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Forsand kommune 19,5
Rogaland fylke 18,8
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Forsand kommune 90,6 82,5 85,8 81,0 84,7
Rogaland fylke 95,7 95,5 95,0 95,3 94,2
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Forsand kommune 13 723 12 682 14 093 13 766 12 471
Rogaland fylke 3 578 527 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Forsand kommune 73 65 71 72 69
Rogaland fylke 59 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no