Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune
Kommunenr 1129
Alle grunnskoler med adresse i Forsand kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Aukra kommune 55,2 55,9 57,6 56,1 58,2
Aurland kommune 26,0 26,5 26,2 24,5 25,0
Bykle kommune 21,0 20,4 20,8 19,8 19,6
Eidfjord kommune 17,0 16,0 16,9 16,3 16,3
Forsand kommune 22,2 24,0 23,4 21,3 21,4
Modalen kommune 11,0 12,5 11,7 11,1 10,8
Salangen kommune 34,7 32,3 31,5 31,4 34,9
Sirdal kommune 28,8 29,6 31,1 29,4 29,4
Suldal kommune 63,0 60,0 60,8 60,9 60,2
Unjárga - Nesseby kommune 14,5 15,6 16,3 14,7 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Aukra kommune 11,0 11,0 10,8 10,5 10,1
Aurland kommune 8,3 8,2 7,8 8,2 8,1
Bykle kommune 5,9 5,9 5,5 6,0 6,2
Eidfjord kommune 6,5 5,8 6,3 6,7 6,7
Forsand kommune 9,7 10,9 9,9 9,9 10,2
Modalen kommune 7,7 7,6 7,5 7,0 7,5
Salangen kommune 8,4 9,8 10,5 9,3 8,0
Sirdal kommune 9,1 8,8 9,0 9,1 9,4
Suldal kommune 8,8 9,6 9,2 9,4 9,3
Unjárga - Nesseby kommune 6,0 7,0 6,6 7,4 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Aukra kommune 9 12 13 10 14
Aurland kommune 3 2 3 3 2
Bykle kommune 2 2 2 3 3
Eidfjord kommune 4 4 4 4 3
Forsand kommune 5 6 7 8 9
Modalen kommune 3 2 2 1 2
Salangen kommune 5 4 5 6 5
Sirdal kommune 2 1 3 3 3
Suldal kommune 6 7 8 9 6
Unjárga - Nesseby kommune 1 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Aukra kommune 60,7 47,0 44,3 51,1 39,9
Aurland kommune 63,6 76,0 60,3 62,6 73,5
Bykle kommune 54,0 51,5 46,9 36,8 33,4
Eidfjord kommune 23,6 24,8 22,2 22,0 31,4
Forsand kommune 36,3 34,8 29,6 24,7 19,7
Modalen kommune 30,9 35,0 52,3 48,3 46,5
Salangen kommune 50,2 60,2 49,6 40,3 45,8
Sirdal kommune 94,6 161,7 79,4 79,4 80,2
Suldal kommune 91,8 75,5 65,1 57,3 90,2
Unjárga - Nesseby kommune 71,6 66,9 122,5 76,5 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Aukra kommune 15,9 20,6 21,9 18,6 23,4
Aurland kommune 11,4 9,1 11,2 11,3 9,4
Bykle kommune 9,5 9,8 10,1 14,5 16,8
Eidfjord kommune 25,8 22,7 25,8 27,6 19,1
Forsand kommune 23,2 23,3 28,5 36,4 42,7
Modalen kommune 23,2 19,7 13,0 13,0 14,4
Salangen kommune 15,0 13,2 17,3 19,0 14,8
Sirdal kommune 8,3 4,8 9,8 9,9 10,3
Suldal kommune 9,0 11,6 12,8 14,7 9,4
Unjárga - Nesseby kommune 7,5 9,5 4,9 9,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Aukra kommune 12,0 12,2 12,0 11,0 10,9
Aurland kommune 8,3 7,9 8,0 8,6 9,0
Bykle kommune 5,9 6,1 5,7 6,5 6,4
Eidfjord kommune 7,3 6,5 7,5 8,1 7,7
Forsand kommune 10,8 11,6 10,9 10,7 11,4
Modalen kommune 7,8 7,5 9,0 7,4 8,8
Salangen kommune 10,1 11,7 12,1 11,1 9,7
Sirdal kommune 10,3 10,1 9,7 9,9 9,9
Suldal kommune 8,8 9,3 9,0 9,4 8,9
Unjárga - Nesseby kommune 7,9 8,4 7,1 8,1 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn
Aukra kommune 12,9 12,5 12,3 13,0 12,3
Aurland kommune 11,3 11,9 10,2 10,5 9,3
Bykle kommune 8,0 7,4 7,5 6,8 7,9
Eidfjord kommune 7,4 6,4 6,3 6,7 7,4
Forsand kommune 10,6 12,8 11,4 11,5 11,1
Modalen kommune 10,1 11,6 6,9 8,7 8,5
Salangen kommune 8,5 9,8 11,8 9,5 8,1
Sirdal kommune 10,4 9,7 10,6 10,4 11,6
Suldal kommune 11,7 13,6 13,7 12,8 14,2
Unjárga - Nesseby kommune 5,3 7,1 7,8 8,3 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning
Aukra kommune 15,2 15,1 15,3 14,9 14,7
Aurland kommune 10,5 10,3 10,4 11,0 10,9
Bykle kommune 8,2 7,9 7,3 8,1 8,5
Eidfjord kommune 9,1 7,6 8,8 9,7 9,6
Forsand kommune 13,6 14,7 14,4 14,5 20,0
Modalen kommune 10,1 11,4 11,0 9,5 10,0
Salangen kommune 12,9 15,4 15,5 12,4 12,5
Sirdal kommune 13,1 11,0 11,3 11,2 11,5
Suldal kommune 11,9 13,5 14,3 13,1 13,0
Unjárga - Nesseby kommune 8,6 11,0 8,7 9,5 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Aukra kommune 11,9
Aurland kommune 8,4
Bykle kommune 7,6
Eidfjord kommune 7,3
Forsand kommune 16,0
Modalen kommune 7,3
Salangen kommune 9,7
Sirdal kommune 9,7
Suldal kommune 10,0
Unjárga - Nesseby kommune 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Aukra kommune 15,9
Aurland kommune 11,5
Bykle kommune 8,6
Eidfjord kommune 12,7
Forsand kommune 35,6
Modalen kommune 11,2
Salangen kommune 14,1
Sirdal kommune 12,5
Suldal kommune 11,7
Unjárga - Nesseby kommune 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Aukra kommune 16,8
Aurland kommune 13,8
Bykle kommune 9,9
Eidfjord kommune 10,4
Forsand kommune 19,5
Modalen kommune 10,5
Salangen kommune 15,3
Sirdal kommune 14,0
Suldal kommune 24,2
Unjárga - Nesseby kommune 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Aukra kommune 90,6 89,6 91,1 89,1 94,0
Aurland kommune 90,8 100,0 100,0 97,3 98,2
Bykle kommune 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0
Eidfjord kommune 97,0 100,0 100,0 93,7 93,7
Forsand kommune 90,6 82,5 85,8 81,0 84,7
Modalen kommune 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Salangen kommune 100,0 98,8 96,7 89,2 89,8
Sirdal kommune 98,4 100,0 99,6 100,0 100,0
Suldal kommune 94,3 99,6 89,2 91,3 88,9
Unjárga - Nesseby kommune 95,8 94,3 87,1 89,8 79,4
Lærertimer som gis til undervisning
Aukra kommune 34 240 34 689 36 564 36 152 37 931
Aurland kommune 16 160 16 051 16 180 15 141 15 134
Bykle kommune 12 993 12 518 12 890 12 597 12 690
Eidfjord kommune 11 331 11 041 10 921 10 391 10 391
Forsand kommune 13 723 12 682 14 093 13 766 12 471
Modalen kommune 7 355 8 149 7 467 7 134 6 802
Salangen kommune 21 789 18 441 17 984 18 140 21 038
Sirdal kommune 17 591 18 310 19 199 18 014 18 448
Suldal kommune 42 079 39 551 39 467 39 535 39 519
Unjárga - Nesseby kommune 9 120 9 918 10 611 9 728 10 583
Undervisningstimer totalt per elev
Aukra kommune 64 64 66 68 70
Aurland kommune 86 87 92 87 88
Bykle kommune 120 122 130 119 115
Eidfjord kommune 109 123 113 105 106
Forsand kommune 73 65 71 72 69
Modalen kommune 93 95 95 102 94
Salangen kommune 83 72 66 76 89
Sirdal kommune 77 80 79 78 76
Suldal kommune 81 75 78 77 78
Unjárga - Nesseby kommune 117 100 108 96 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no