Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune
Kommunenr 1129
Alle grunnskoler med adresse i Forsand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerkreim kommune 38,0 49,5 45,6 45,3 44,6
Bokn kommune 17,2 14,7 15,7 16,7 14,7
Eigersund kommune 202,9 197,9 198,0 191,9 183,3
Finnøy kommune 49,3 42,9 46,0 46,7 42,8
Forsand kommune 22,2 24,0 23,4 21,3 21,4
Gjesdal kommune 145,9 146,5 148,8 150,0 153,9
Haugesund kommune 406,8 388,2 392,1 390,9 403,8
Hjelmeland kommune 46,0 43,7 45,5 42,6 44,9
Hå kommune 238,0 256,6 269,4 269,5 263,8
Karmøy kommune 512,7 510,5 520,7 515,6 529,5
Klepp kommune 255,6 258,6 269,9 260,2 253,9
Kvitsøy kommune 10,2 9,2 10,6 10,2 10,3
Lund kommune 45,6 47,3 49,7 51,9 51,5
Randaberg kommune 149,3 146,3 150,9 152,3 137,1
Rennesøy kommune 56,3 62,2 70,4 77,1 74,3
Sandnes kommune 893,5 878,8 844,6 903,5 956,6
Sauda kommune 59,5 58,1 59,9 59,9 61,8
Sokndal kommune 42,8 42,7 43,8 47,4 48,0
Sola kommune 305,9 323,6 322,3 312,6 339,4
Stavanger kommune 1 454,9 1 359,4 1 395,1 1 436,7 1 508,1
Strand kommune 154,1 153,9 179,7 169,9 174,3
Suldal kommune 63,0 60,0 60,8 60,9 60,2
Time kommune 226,4 228,4 228,1 236,5 236,1
Tysvær kommune 155,4 153,6 157,4 155,5 160,4
Utsira kommune 4,9 4,5 5,2 7,1 5,2
Vindafjord kommune 112,6 116,0 117,9 116,0 114,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerkreim kommune 12,4 9,3 10,8 10,8 11,0
Bokn kommune 7,9 9,1 8,8 8,3 9,0
Eigersund kommune 10,6 11,0 11,0 11,1 11,5
Finnøy kommune 9,1 10,6 10,0 10,0 10,6
Forsand kommune 9,7 10,9 9,9 9,9 10,2
Gjesdal kommune 12,3 12,5 12,7 12,7 12,4
Haugesund kommune 12,4 13,0 12,8 12,8 12,6
Hjelmeland kommune 9,6 10,0 9,5 9,6 9,1
Hå kommune 12,0 11,8 11,6 11,6 12,6
Karmøy kommune 12,2 12,3 12,1 12,4 12,0
Klepp kommune 11,7 11,6 11,1 11,5 12,0
Kvitsøy kommune 9,0 10,9 8,2 8,1 7,1
Lund kommune 11,2 10,5 9,4 9,9 9,9
Randaberg kommune 11,4 11,9 11,5 11,5 12,4
Rennesøy kommune 14,3 14,0 12,4 11,7 12,1
Sandnes kommune 12,2 12,7 13,4 12,9 12,5
Sauda kommune 10,0 9,9 11,0 10,5 10,4
Sokndal kommune 10,7 11,6 11,5 10,5 10,5
Sola kommune 11,7 11,6 12,0 12,6 11,4
Stavanger kommune 12,8 13,4 13,4 13,0 12,4
Strand kommune 13,7 13,2 12,7 12,3 12,2
Suldal kommune 8,8 9,6 9,2 9,4 9,3
Time kommune 12,6 13,3 13,4 12,9 13,0
Tysvær kommune 12,3 12,6 12,1 11,9 11,7
Utsira kommune 4,4 6,0 5,3 4,0 4,5
Vindafjord kommune 11,0 10,8 10,5 10,3 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 4 6 6 5 8
Bokn kommune 2 3 4 3 2
Eigersund kommune 48 36 41 43 36
Finnøy kommune 9 7 10 9 9
Forsand kommune 5 6 7 8 9
Gjesdal kommune 23 28 27 36 33
Haugesund kommune 74 70 72 81 85
Hjelmeland kommune 8 7 6 5 6
Hå kommune 48 49 55 50 45
Karmøy kommune 68 71 83 96 103
Klepp kommune 35 36 35 37 42
Kvitsøy kommune 1 1 2 2 1
Lund kommune 8 7 8 10 10
Randaberg kommune 14 8 11 11 10
Rennesøy kommune 8 9 12 12 15
Sandnes kommune 136 143 138 161 169
Sauda kommune 6 6 8 8 9
Sokndal kommune 5 5 5 5 5
Sola kommune 37 35 37 38 33
Stavanger kommune 209 212 236 243 251
Strand kommune 42 42 39 41 41
Suldal kommune 6 7 8 9 6
Time kommune 35 30 34 33 37
Tysvær kommune 22 27 27 23 21
Utsira kommune 1 1 1 1 1
Vindafjord kommune 21 20 18 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 107,4 76,7 75,9 81,8 51,9
Bokn kommune 60,1 48,2 30,2 38,2 49,5
Eigersund kommune 40,4 54,8 47,0 44,4 52,8
Finnøy kommune 46,7 56,3 43,6 47,2 45,5
Forsand kommune 36,3 34,8 29,6 24,7 19,7
Gjesdal kommune 69,5 58,9 63,4 47,6 51,8
Haugesund kommune 60,6 64,0 62,5 55,4 53,4
Hjelmeland kommune 46,6 54,3 62,8 74,9 64,6
Hå kommune 53,4 54,7 50,4 56,1 63,1
Karmøy kommune 82,7 78,4 67,7 59,1 54,9
Klepp kommune 76,2 76,4 77,0 73,9 66,1
Kvitsøy kommune 126,2 103,7 46,8 36,0 60,4
Lund kommune 59,1 64,9 55,4 47,6 42,7
Randaberg kommune 106,0 190,1 133,8 142,1 148,9
Rennesøy kommune 88,2 85,4 65,3 65,6 51,5
Sandnes kommune 71,3 68,6 73,1 64,3 62,4
Sauda kommune 89,5 85,0 74,3 71,4 67,5
Sokndal kommune 82,8 86,8 96,6 81,7 83,3
Sola kommune 87,9 97,4 94,8 93,3 106,0
Stavanger kommune 76,4 75,4 68,9 67,8 66,3
Strand kommune 42,8 42,2 45,7 44,8 45,7
Suldal kommune 91,8 75,5 65,1 57,3 90,2
Time kommune 73,1 86,5 76,6 79,3 72,5
Tysvær kommune 73,9 61,3 61,3 73,0 78,2
Utsira kommune 14,5 24,0 25,0 25,0 21,0
Vindafjord kommune 55,3 55,0 61,0 67,6 70,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerkreim kommune 10,6 11,1 12,5 11,9 19,0
Bokn kommune 11,8 17,0 24,7 17,5 14,7
Eigersund kommune 23,6 18,0 20,9 22,4 19,8
Finnøy kommune 17,4 17,3 21,4 19,1 21,0
Forsand kommune 23,2 23,3 28,5 36,4 42,7
Gjesdal kommune 15,9 19,1 18,2 23,9 21,7
Haugesund kommune 18,1 18,0 18,2 20,8 21,0
Hjelmeland kommune 18,4 16,6 13,2 11,3 12,4
Hå kommune 20,3 19,2 20,3 18,4 17,2
Karmøy kommune 13,2 14,0 16,0 18,7 19,5
Klepp kommune 13,7 13,8 13,1 14,1 16,4
Kvitsøy kommune 6,0 8,9 15,0 19,7 10,3
Lund kommune 17,1 14,6 15,3 18,3 20,2
Randaberg kommune 9,4 5,3 7,4 6,9 7,4
Rennesøy kommune 15,0 14,5 17,1 15,4 20,8
Sandnes kommune 15,2 16,3 16,4 17,8 17,7
Sauda kommune 10,7 11,0 13,5 13,5 14,1
Sokndal kommune 11,7 11,7 10,6 11,5 11,4
Sola kommune 12,2 10,7 11,4 12,2 9,9
Stavanger kommune 14,4 15,6 16,9 16,9 16,6
Strand kommune 27,2 27,4 22,0 24,1 23,7
Suldal kommune 9,0 11,6 12,8 14,7 9,4
Time kommune 15,3 13,1 15,1 14,1 15,6
Tysvær kommune 14,2 17,4 17,5 14,6 13,3
Utsira kommune 28,2 22,1 19,3 14,0 19,1
Vindafjord kommune 18,3 17,5 15,5 14,1 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerkreim kommune 13,2 10,9 12,1 11,9 12,1
Bokn kommune 9,5 11,8 10,1 8,8 10,5
Eigersund kommune 11,3 11,8 11,8 12,0 12,6
Finnøy kommune 8,7 10,2 10,0 10,1 11,1
Forsand kommune 10,8 11,6 10,9 10,7 11,4
Gjesdal kommune 12,1 12,8 13,3 14,0 13,8
Haugesund kommune 13,9 14,4 14,1 13,8 13,7
Hjelmeland kommune 10,0 10,6 9,9 9,6 8,8
Hå kommune 13,3 12,4 12,8 13,1 14,7
Karmøy kommune 12,9 13,1 12,9 13,0 12,5
Klepp kommune 13,2 13,0 12,7 12,0 12,5
Kvitsøy kommune 10,7 12,8 10,4 9,4 8,9
Lund kommune 11,7 11,1 10,4 10,6 10,4
Randaberg kommune 12,8 12,5 12,4 12,3 13,3
Rennesøy kommune 14,6 14,4 12,4 12,0 12,8
Sandnes kommune 13,4 13,8 14,7 13,8 13,3
Sauda kommune 10,3 10,4 11,3 11,0 10,8
Sokndal kommune 11,5 12,3 13,3 12,1 11,9
Sola kommune 11,8 11,6 12,2 12,9 11,5
Stavanger kommune 14,0 14,7 14,8 14,1 13,3
Strand kommune 14,5 14,2 13,7 13,2 13,3
Suldal kommune 8,8 9,3 9,0 9,4 8,9
Time kommune 13,1 14,1 14,2 13,5 13,8
Tysvær kommune 12,9 13,7 13,1 12,3 12,7
Utsira kommune 5,7 6,5 5,2 3,8 5,8
Vindafjord kommune 11,2 11,1 10,8 10,8 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 14,7 9,2 11,8 12,4 13,6
Bokn kommune 8,1 8,1 9,8 10,3 10,1
Eigersund kommune 12,5 12,9 12,6 13,6 12,9
Finnøy kommune 13,4 15,1 13,3 12,6 12,2
Forsand kommune 10,6 12,8 11,4 11,5 11,1
Gjesdal kommune 16,5 15,6 15,6 13,6 13,1
Haugesund kommune 14,1 14,9 15,1 15,7 15,4
Hjelmeland kommune 12,1 12,1 11,5 12,6 13,2
Hå kommune 13,0 13,8 12,9 12,4 12,8
Karmøy kommune 15,0 14,3 14,4 15,1 14,8
Klepp kommune 12,4 12,0 11,3 13,7 14,8
Kvitsøy kommune 9,3 11,5 7,2 8,8 6,6
Lund kommune 13,7 12,5 9,8 11,3 11,7
Randaberg kommune 12,1 14,5 13,5 13,4 14,7
Rennesøy kommune 18,3 17,5 16,5 14,6 14,7
Sandnes kommune 13,2 14,1 14,8 14,9 14,8
Sauda kommune 12,7 12,1 13,8 12,8 13,1
Sokndal kommune 12,6 13,1 11,2 9,8 10,6
Sola kommune 15,2 15,4 15,1 16,3 15,0
Stavanger kommune 14,5 15,2 15,3 15,0 14,7
Strand kommune 16,0 14,9 14,1 14,1 13,7
Suldal kommune 11,7 13,6 13,7 12,8 14,2
Time kommune 15,1 15,1 15,7 15,4 14,9
Tysvær kommune 15,0 14,2 14,0 15,4 13,0
Utsira kommune 3,2 7,0 8,0 6,1 4,6
Vindafjord kommune 14,7 13,8 13,5 12,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerkreim kommune 17,9 12,3 15,4 15,1 18,1
Bokn kommune 11,1 12,8 12,4 10,4 11,9
Eigersund kommune 15,3 15,9 15,2 16,3 15,6
Finnøy kommune 12,4 14,3 13,3 13,5 14,0
Forsand kommune 13,6 14,7 14,4 14,5 20,0
Gjesdal kommune 15,5 15,3 16,8 17,7 16,6
Haugesund kommune 17,8 18,5 18,3 18,6 18,4
Hjelmeland kommune 13,7 14,4 12,8 12,9 13,7
Hå kommune 15,6 15,7 15,7 15,5 16,9
Karmøy kommune 16,9 16,6 16,3 16,9 16,5
Klepp kommune 15,2 15,0 14,3 14,8 16,3
Kvitsøy kommune 11,1 17,6 9,7 9,5 8,3
Lund kommune 14,5 13,5 12,2 12,6 13,0
Randaberg kommune 15,9 17,6 17,2 17,2 18,3
Rennesøy kommune 17,8 17,5 15,6 15,1 16,0
Sandnes kommune 17,2 17,5 18,2 17,3 17,5
Sauda kommune 13,7 15,5 16,5 14,4 14,6
Sokndal kommune 15,4 16,3 16,1 16,2 15,4
Sola kommune 15,7 15,1 15,6 17,2 15,6
Stavanger kommune 17,2 18,2 18,5 17,8 16,6
Strand kommune 17,9 17,6 16,4 16,1 15,9
Suldal kommune 11,9 13,5 14,3 13,1 13,0
Time kommune 17,5 18,1 18,2 17,7 17,6
Tysvær kommune 15,8 16,1 16,2 16,0 15,6
Utsira kommune 5,6 7,8 7,8 5,3 6,0
Vindafjord kommune 15,1 14,6 14,5 13,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerkreim kommune 13,0
Bokn kommune 10,1
Eigersund kommune 13,9
Finnøy kommune 13,0
Forsand kommune 16,0
Gjesdal kommune 15,5
Haugesund kommune 16,5
Hjelmeland kommune 12,2
Hå kommune 14,9
Karmøy kommune 14,5
Klepp kommune 13,6
Kvitsøy kommune 9,0
Lund kommune 13,1
Randaberg kommune 16,8
Rennesøy kommune 14,7
Sandnes kommune 15,5
Sauda kommune 12,7
Sokndal kommune 13,3
Sola kommune 13,6
Stavanger kommune 15,1
Strand kommune 13,8
Suldal kommune 10,0
Time kommune 16,2
Tysvær kommune 15,5
Utsira kommune 6,6
Vindafjord kommune 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerkreim kommune 20,7
Bokn kommune 15,4
Eigersund kommune 17,5
Finnøy kommune 14,2
Forsand kommune 35,6
Gjesdal kommune 18,2
Haugesund kommune 19,5
Hjelmeland kommune 12,0
Hå kommune 19,6
Karmøy kommune 17,1
Klepp kommune 15,5
Kvitsøy kommune 8,9
Lund kommune 12,5
Randaberg kommune 19,0
Rennesøy kommune 15,9
Sandnes kommune 18,3
Sauda kommune 15,3
Sokndal kommune 18,7
Sola kommune 14,6
Stavanger kommune 17,0
Strand kommune 17,4
Suldal kommune 11,7
Time kommune 18,2
Tysvær kommune 15,6
Utsira kommune 5,0
Vindafjord kommune 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 26,4
Bokn kommune 11,4
Eigersund kommune 16,3
Finnøy kommune 15,8
Forsand kommune 19,5
Gjesdal kommune 16,8
Haugesund kommune 19,8
Hjelmeland kommune 17,7
Hå kommune 17,8
Karmøy kommune 19,1
Klepp kommune 22,8
Kvitsøy kommune 7,4
Lund kommune 13,5
Randaberg kommune 19,5
Rennesøy kommune 18,3
Sandnes kommune 19,8
Sauda kommune 16,9
Sokndal kommune 15,5
Sola kommune 20,7
Stavanger kommune 18,6
Strand kommune 17,6
Suldal kommune 24,2
Time kommune 19,2
Tysvær kommune 15,9
Utsira kommune 6,2
Vindafjord kommune 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerkreim kommune 93,7 92,0 94,8 95,1 97,9
Bokn kommune 100,0 73,6 84,4 94,2 96,9
Eigersund kommune 94,6 94,7 92,8 93,3 97,2
Finnøy kommune 88,0 86,7 87,6 91,9 90,9
Forsand kommune 90,6 82,5 85,8 81,0 84,7
Gjesdal kommune 94,3 95,3 95,3 97,1 96,8
Haugesund kommune 98,0 98,1 97,9 98,5 98,0
Hjelmeland kommune 95,3 92,8 94,3 92,7 82,5
Hå kommune 89,6 90,8 89,8 94,1 91,4
Karmøy kommune 97,8 97,1 95,6 97,0 95,5
Klepp kommune 96,1 95,1 95,6 94,6 97,0
Kvitsøy kommune 98,3 94,7 86,6 68,9 65,0
Lund kommune 93,6 93,7 89,3 91,3 94,0
Randaberg kommune 93,7 99,1 97,6 96,7 97,1
Rennesøy kommune 97,3 97,8 95,1 96,5 93,3
Sandnes kommune 95,0 92,7 95,4 94,2 92,6
Sauda kommune 97,1 96,9 96,4 97,0 93,0
Sokndal kommune 95,7 86,3 87,0 88,6 85,2
Sola kommune 97,3 97,2 96,4 97,3 95,4
Stavanger kommune 96,9 96,6 95,5 95,4 93,9
Strand kommune 88,5 95,8 91,4 92,0 87,3
Suldal kommune 94,3 99,6 89,2 91,3 88,9
Time kommune 92,0 95,8 94,2 94,0 93,8
Tysvær kommune 100,0 99,6 99,9 99,3 98,0
Utsira kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vindafjord kommune 98,6 94,5 94,7 95,7 97,5
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerkreim kommune 24 982 32 243 28 495 28 855 28 408
Bokn kommune 10 842 9 389 9 349 9 555 8 371
Eigersund kommune 130 719 126 604 126 802 122 231 119 138
Finnøy kommune 31 264 28 322 30 533 30 155 27 601
Forsand kommune 13 723 12 682 14 093 13 766 12 471
Gjesdal kommune 93 671 93 750 96 166 96 275 99 997
Haugesund kommune 254 295 244 245 248 134 250 164 255 291
Hjelmeland kommune 29 231 27 919 28 280 26 813 28 363
Hå kommune 151 885 163 221 168 886 170 150 161 187
Karmøy kommune 326 462 324 903 332 296 327 750 338 035
Klepp kommune 160 829 166 320 173 452 168 875 163 606
Kvitsøy kommune 6 032 5 416 6 353 6 277 6 310
Lund kommune 29 143 30 223 31 992 32 608 32 206
Randaberg kommune 92 213 88 399 92 050 93 210 86 462
Rennesøy kommune 37 315 39 119 45 598 47 655 46 860
Sandnes kommune 565 783 549 817 537 740 572 583 603 735
Sauda kommune 40 652 39 092 39 320 39 346 40 274
Sokndal kommune 27 650 26 830 27 606 30 391 30 838
Sola kommune 201 124 208 892 208 359 201 905 222 572
Stavanger kommune 901 179 854 310 865 222 909 822 966 328
Strand kommune 93 069 95 610 101 490 105 883 109 690
Suldal kommune 42 079 39 551 39 467 39 535 39 519
Time kommune 143 154 139 452 140 404 147 186 146 875
Tysvær kommune 94 532 92 794 99 331 99 345 102 378
Utsira kommune 3 230 2 850 3 346 4 481 3 268
Vindafjord kommune 73 469 73 944 76 033 75 996 74 551
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerkreim kommune 57 76 66 66 65
Bokn kommune 89 78 80 85 78
Eigersund kommune 68 65 65 64 62
Finnøy kommune 78 68 71 72 67
Forsand kommune 73 65 71 72 69
Gjesdal kommune 58 57 56 56 58
Haugesund kommune 57 55 55 56 56
Hjelmeland kommune 74 71 75 75 79
Hå kommune 59 60 61 61 56
Karmøy kommune 58 58 59 58 60
Klepp kommune 60 61 64 62 59
Kvitsøy kommune 78 64 86 87 99
Lund kommune 63 68 76 72 72
Randaberg kommune 62 60 62 62 57
Rennesøy kommune 50 51 58 61 59
Sandnes kommune 58 56 53 55 57
Sauda kommune 71 72 66 68 68
Sokndal kommune 67 62 62 68 68
Sola kommune 61 62 60 57 63
Stavanger kommune 57 53 53 55 58
Strand kommune 52 54 56 58 58
Suldal kommune 81 75 78 77 78
Time kommune 57 54 53 55 55
Tysvær kommune 58 57 59 60 61
Utsira kommune 162 119 134 179 156
Vindafjord kommune 64 66 68 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no