Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune (utgått)
Kommunenr 1129
Kun utgåtte skoler med adresse i Forsand kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,4 21,3 21,4 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 9,9 9,9 10,2 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 8 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,8 29,6 24,7 19,7 17,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 28,5 36,4 42,7 43,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,9 10,7 11,4 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,4 11,5 11,1 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,4 14,5 20,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 35,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,5 85,8 81,0 84,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 682 14 093 13 766 12 471 12 351
Undervisningstimer totalt per elev 65 71 72 69 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no