Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Forradal Oppvekstsenter skole
Forradal
7520 HEGRA
Org.nr 975279502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,9 4,0 3,7 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,2 8,8 10,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0 62,0 66,0 72,0 42,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 12,7 12,7 13,7 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,2 8,9 10,8 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 10,1 9,7 11,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,9 73,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 732 2 793 2 774 2 508 2 926
Undervisningstimer totalt per elev 85 90 84 70 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no