Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foreningen Danielsen ungdomsskole Bergen (privat)
St. Jørgens Gate 8
5018 BERGEN
Org.nr 973159658
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Foreningen Danielsen ungdomsskole Bergen (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 18,5 19,0 19,0 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 16,4 15,2 15,9 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 180,0 179,3 171,3 234,8 128,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,1 7,9 6,0 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,7 22,4 20,7 21,6 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,6 24,2 22,3 25,1 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,2 94,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 602 10 745 11 103 11 143 11 372
Undervisningstimer totalt per elev 39 40 43 41 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no