Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foreninga Norheimsund Friskule (privat)
Sørheimsvegen 3
5600 NORHEIMSUND
Org.nr 989142283
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Foreninga Norheimsund Friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 6,5 7,5 6,3 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,1 4,2 3,9 5,2 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9 36,1 38,9 45,6 207,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 11,1 9,6 10,8 2,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 5,2 4,7 6,7 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,5 4,3 4,4 5,8 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 6,7 5,9 8,7 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,3 85,5 68,9 72,9 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 792 4 339 5 019 4 128 3 569
Undervisningstimer totalt per elev 140 167 179 133 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no