Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foreninga Norheimsund Friskule (privat)
Sørheimsvegen 3
5600 NORHEIMSUND
Org.nr 989142283
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Foreninga Norheimsund Friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 7,5 6,3 5,5 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,2 3,9 5,2 5,7 5,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,1 38,9 45,6 207,1 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 9,6 10,8 2,6 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,2 4,7 6,7 8,1 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,3 4,4 5,8 4,9 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 5,9 8,7 7,7 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,1 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1 7,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 68,9 72,9 90,5 87,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 339 5 019 4 128 3 569 3 884
Undervisningstimer totalt per elev 167 179 133 123 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no