Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Follo barne- og ungdomsskole
Vevelstadveien 27
1405 LANGHUS
Org.nr 974593599
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 22,4 22,0 21,9 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 10 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,3 5,3 5,3 5,2 5,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,9 46,5 44,6 44,7 41,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,4 3,3 3,5 3,0 3,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 3,4 3,1 3,4 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 63,8 75,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 379 13 652 13 532 13 174 12 720
Undervisningstimer totalt per elev 266 248 260 258 265
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no