Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Follo barne- og ungdomsskole
Vevelstadveien 27
1405 LANGHUS
Org.nr 974593599
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 22,0 21,9 20,5 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 2,7 2,7 2,7 2,6 2,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 10 8 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,3 5,3 5,2 5,7 5,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 46,5 44,6 44,7 41,3 45,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,3 3,5 3,0 3,3 3,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,4 3,1 3,4 3,2 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,2 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 63,8 75,2 100,0 100,0 69,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 652 13 532 13 174 12 720 13 987
Undervisningstimer totalt per elev 248 260 258 265 237
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no