Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Follese skole
Fjelltunvegen 2
5303 FOLLESE
Org.nr 975287572
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 10,9 12,3 14,1 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,9 15,3 12,3 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 124,8 216,9 160,6 128,3 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 6,5 8,1 8,5 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,7 15,4 12,4 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,7 16,9 18,3 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 912 7 168 7 714 9 246 8 116
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 49 60 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no