Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Follebu skole
Bruunshågån 12
2656 FOLLEBU
Org.nr 975274217
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gausdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 14,8 16,0 15,7 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 11,4 11,3 12,6 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 47,6 26,1 23,8 23,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,4 22,4 39,3 47,4 47,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,6 11,6 12,9 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 13,5 13,5 15,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,2 95,5 91,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 423 10 269 10 707 10 412 10 326
Undervisningstimer totalt per elev 57 65 65 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no