Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folldal skole
Folldalsvegen 2793
2580 FOLLDAL
Org.nr 975273490
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Folldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Folldal skole 22,0 21,0 21,2 20,6 20,1
Folldal kommune 22,0 21,0 21,2 20,6 20,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Folldal skole 9,4 9,3 8,9 9,4 9,2
Folldal kommune 9,4 9,3 8,9 9,4 9,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Folldal skole 3 2 3 2 3
Folldal kommune 3 2 3 2 3
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Folldal skole 66,2 75,0 62,8 71,2 64,4
Folldal kommune 66,2 75,0 62,8 71,2 64,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Folldal skole 12,5 11,0 12,3 11,5 12,6
Folldal kommune 12,5 11,0 12,3 11,5 12,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Folldal skole 10,1 10,2 10,2 10,6 10,3
Folldal kommune 10,1 10,2 10,2 10,6 10,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Folldal skole 11,0 10,6 9,2 10,1 10,2
Folldal kommune 11,0 10,6 9,2 10,1 10,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Folldal skole 12,5 12,8 11,4 11,6 11,2
Folldal kommune 12,5 12,8 11,4 11,6 11,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Folldal skole 10,8 10,2
Folldal kommune 10,8 10,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Folldal skole 13,2 12,4
Folldal kommune 13,2 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Folldal skole 10,9 11,2
Folldal kommune 10,9 11,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Folldal skole 97,9 98,9 100,0 100,0 100,0
Folldal kommune 97,9 98,9 100,0 100,0 100,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Folldal skole 13 708 13 267 13 110 12 654 12 540
Folldal kommune 13 708 13 267 13 110 12 654 12 540
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Folldal skole 75 76 80 75 77
Folldal kommune 75 76 80 75 77
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no