Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folldal skole
Folldalsvegen 2793
2580 FOLLDAL
Org.nr 975273490
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Folldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 21,0 21,2 20,6 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,3 8,9 9,4 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 75,0 62,8 71,2 64,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 11,0 12,3 11,5 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,2 10,2 10,6 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 10,6 9,2 10,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,8 11,4 11,6 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 98,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 708 13 267 13 110 12 654 12 540
Undervisningstimer totalt per elev 75 76 80 75 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no