Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folldal skole
Folldalsvegen 2793
2580 FOLLDAL
Org.nr 975273490
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Folldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 22,0 21,0 21,2 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,4 9,3 8,9 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,5 66,2 75,0 62,8 71,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 12,5 11,0 12,3 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,1 10,2 10,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,0 10,6 9,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,5 12,8 11,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 98,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 839 13 708 13 267 13 110 12 654
Undervisningstimer totalt per elev 72 75 76 80 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no