Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folkvang skole
Hovsveien 16
1769 HALDEN
Org.nr 974591391
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 18,2 15,7 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,6 15,1 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,9 123,7 37,8 109,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 9,7 34,8 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,5 15,1 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 17,1 20,2 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 92,1 97,8 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 714 11 138 10 146 10 146
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no