Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folkestad skule
Eikavegen 61
3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 975278530
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 17,6 11,3 10,9 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 7,7 11,8 12,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3 57,9 54,5 38,9 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 12,2 19,5 30,1 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 7,9 12,3 13,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 9,6 14,9 18,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 96,5 95,1 100,0 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 078 11 894 7 525 7 382 9 461
Undervisningstimer totalt per elev 66 96 63 58 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no