Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folkestad skule
Eikavegen 61
3804 BØ I TELEMARK
Org.nr 975278530
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midt-Telemark kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 11,3 10,9 14,2 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 11,8 12,9 10,4 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,9 54,5 38,9 53,8 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 19,5 30,1 17,4 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 12,3 13,4 10,6 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 14,9 18,1 12,8 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,1 100,0 89,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 894 7 525 7 382 9 461 9 692
Undervisningstimer totalt per elev 96 63 58 71 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no