Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folkestad skule
Vika 5
6120 FOLKESTAD
Org.nr 975277569
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 9,9 9,1 9,1 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,4 8,4 7,6 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,3 84,8 94,7 91,5 182,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 9,3 8,4 7,8 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,9 9,8 9,2 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 8,3 9,5 8,2 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 10,7 11,4 10,0 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,7 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 97,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 128 6 569 5 979 5 979 5 644
Undervisningstimer totalt per elev 85 84 83 92 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no