Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Folkestad skule
Vika
6120 FOLKESTAD
Org.nr 975277569
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 9,2 9,9 9,1 9,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,2 8,4 8,4 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,0 114,3 84,8 94,7 91,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 6,9 9,3 8,4 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 10,3 9,9 9,8 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 8,6 8,3 9,5 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 11,4 10,7 11,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 99,1 97,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 210 6 128 6 569 5 979 5 979
Undervisningstimer totalt per elev 82 85 84 83 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no