Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 FOLDRØYHAMN
Org.nr 875281232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Foldrøy skule Bømlo kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 179,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 10,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 20 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,7 84,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 11,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,0 14,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8 12,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 16,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 269 112 508 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 96 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no