Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 FOLDRØYHAMN
Org.nr 875281232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 269
Undervisningstimer totalt per elev 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no