Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 FOLDRØYHAMN
Org.nr 875281232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Foldrøy skule 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Foldrøy skule 8,4 8,2 9,3 8,4 7,7
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Foldrøy skule 0 0 0 0 0
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Foldrøy skule 134,5 150,0 170,8 154,2 141,7
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Foldrøy skule 5,6 4,7 4,7 4,7 4,7
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Foldrøy skule 8,3 8,3 9,6 8,6 8,0
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Foldrøy skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Foldrøy skule 10,2 9,3 10,8 8,6 8,0
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Foldrøy skule 7,8 5,8
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Foldrøy skule 9,6 10,8
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Foldrøy skule 0,0 0,0
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Foldrøy skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Foldrøy skule 3 463 3 269 3 269 3 269 3 269
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Foldrøy skule 89 91 80 88 96
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no