Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 FOLDRØYHAMN
Org.nr 875281232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Foldrøy skule 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1
Bømlo kommune 180,7 181,7 178,2 171,2 179,6
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Foldrøy skule 8,4 8,2 9,3 8,4 7,7
Bømlo kommune 10,7 10,6 10,6 11,0 10,9
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Foldrøy skule 0 0 0 0 0
Bømlo kommune 21 22 20 23 20
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Foldrøy skule 134,5 150,0 170,8 154,2 141,7
Bømlo kommune 82,5 80,4 85,7 73,3 84,8
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Foldrøy skule 5,6 4,7 4,7 4,7 4,7
Bømlo kommune 11,7 11,9 11,2 13,7 11,3
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Foldrøy skule 8,3 8,3 9,6 8,6 8,0
Bømlo kommune 11,6 11,5 11,2 11,6 11,4
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Foldrøy skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune 12,1 12,2 12,9 13,4 13,7
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Foldrøy skule 10,2 9,3 10,8 8,6 8,0
Bømlo kommune 15,1 15,2 14,9 15,7 14,7
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Foldrøy skule 7,8 5,8
Bømlo kommune 13,5 12,3
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Foldrøy skule 9,6 10,8
Bømlo kommune 16,6 16,0
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Foldrøy skule 0,0 0,0
Bømlo kommune 18,1 16,7
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Foldrøy skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bømlo kommune 100,0 100,0 99,9 99,8 99,8
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Foldrøy skule 3 463 3 269 3 269 3 269 3 269
Bømlo kommune 115 909 116 925 115 703 111 521 112 508
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Foldrøy skule 89 91 80 88 96
Bømlo kommune 66 67 67 65 65
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no