Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldrøy skule
Hamnavegen 21
5428 FOLDRØYHAMN
Org.nr 875281232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,4 8,2 9,3 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,3 134,5 150,0 170,8 154,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 5,6 4,7 4,7 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,3 8,3 9,6 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,2 9,3 10,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 424 3 463 3 269 3 269 3 269
Undervisningstimer totalt per elev 84 89 91 80 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no