Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldnes skule
Skiftedalsvegen 1
5354 STRAUME
Org.nr 975267725
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 22,0 21,2 23,8 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,2 14,6 13,9 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,8 75,4 73,5 72,9 72,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 17,0 18,0 17,2 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,5 14,7 14,1 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 16,0 16,5 16,3 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 497 14 706 14 250 15 910 15 566
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 51 53 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no