Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldnes skule
Skiftedalsvegen 1
5354 STRAUME
Org.nr 975267725
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 21,7 22,0 21,2 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 15,1 14,2 14,6 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 84,8 75,4 73,5 72,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 16,1 17,0 18,0 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 15,1 14,5 14,7 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,8 16,0 16,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 403 14 497 14 706 14 250 15 910
Undervisningstimer totalt per elev 46 49 52 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no