Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Foldereid Oppvekstsenter - Avd skole
Foldereid
7985 FOLDEREID
Org.nr 975269043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nærøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,4 4,4 4,6 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 6,3 6,3 6,4 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,2 34,2 29,1 37,0 38,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 17,3 19,7 15,9 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 7,8 7,0 7,0 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,9 95,1 91,7 84,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 420 3 036 2 922 3 107 3 021
Undervisningstimer totalt per elev 107 117 117 115 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no