Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule
Liane 1
4164 FOGN
Org.nr 975275345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 5,0 4,4 4,6 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,7 9,4 8,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,9 55,6 67,9 75,5 73,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 14,3 12,7 10,7 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,7 9,6 9,0 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,9 11,1 10,2 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,1 71,1 87,6 100,0 80,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 533 3 407 2 995 3 106 3 306
Undervisningstimer totalt per elev 88 85 79 84 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no