Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Føynland skole
Kalvetangveien 1
3132 HUSØYSUND
Org.nr 975271285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 19,1 22,8 23,1 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 15,2 13,3 13,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,0 98,1 88,0 122,7 89,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,1 13,9 10,1 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 15,2 13,3 13,0 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 19,7 17,0 15,6 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 165 12 940 15 542 16 321 15 732
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 56 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no