Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Føynland skole
Kalvetangveien 1
3132 HUSØYSUND
Org.nr 975271285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 22,8 23,1 22,1 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 13,3 13,0 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1 88,0 122,7 89,9 128,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 13,9 10,1 13,4 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,3 13,0 12,6 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,0 15,6 15,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 940 15 542 16 321 15 732 15 748
Undervisningstimer totalt per elev 49 56 57 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no