Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Førde ungdomsskule
Kyrkjevegen 30a
6809 FØRDE
Org.nr 975290204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 31,4 30,4 30,9 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,2 11,2 10,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 232,9 150,9 188,9 175,0 213,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 7,3 5,3 5,3 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 16,5 15,3 13,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 19,4 18,5 16,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 99,1 95,9 97,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 040 18 692 17 898 18 647 17 342
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 58 65 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no