Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Førde ungdomsskule
Kyrkjevegen 30a
6809 FØRDE
Org.nr 975290204
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 30,4 30,9 29,2 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,2 10,1 10,9 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,9 188,9 175,0 213,3 301,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 5,3 5,3 4,6 3,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 15,3 13,7 14,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,5 16,3 18,1 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 95,9 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 692 17 898 18 647 17 342 17 585
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 65 60 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no