Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Førde skule
Vestbygdvegen 27
5555 FØRDE I HORDALAND
Org.nr 975281159
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 8,0 8,2 9,8 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,1 11,1 10,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 27,4 26,1 30,9 31,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 34,6 37,4 28,4 35,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 10,1 11,2 10,5 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,5 27,9 13,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 330 5 575 5 352 6 213 4 277
Undervisningstimer totalt per elev 64 73 67 72 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no