Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Førde kommune (utgått)
Kommunenr 1432
Kun utgåtte skoler med adresse i Førde kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 157,2 162,2 169,8 171,3 171,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,7 12,2 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 15 16 16 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,9 125,7 118,7 111,7 120,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 9,1 9,3 9,6 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,8 13,1 12,7 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,2 14,9 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,6 15,9 15,6 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 94,3 94,1 95,8 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 101 773 103 929 110 202 111 168 111 592
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no