Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Førde kommune
Kommunenr 1432
Alle grunnskoler med adresse i Førde kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 155,6 157,2 162,2 169,8 171,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,8 12,7 12,2 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 13 15 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,3 138,9 125,7 118,7 111,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,4 9,1 9,3 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,9 13,8 13,1 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 15,1 15,2 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 16,6 16,6 15,9 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,3 94,3 94,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 101 580 101 773 103 929 110 202 111 168
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 56 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no