Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Førde barneskule
Elstervegen 1
6809 FØRDE
Org.nr 975276554
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 19,1 21,7 21,3 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,6 13,4 13,5 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,3 206,1 82,7 76,9 67,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 6,0 14,1 15,6 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,8 13,9 13,7 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,5 16,6 15,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,6 94,0 94,5 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 626 12 881 13 982 14 066 14 221
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 55 55 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no