Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flosta skole
Fullriggerveien 8
4920 STAUBØ
Org.nr 975283194
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,6 9,8 9,8 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,2 12,7 12,9 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 53,8 46,7 47,5 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 21,9 24,4 24,4 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,1 12,7 13,0 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,9 14,6 13,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 328 6 328 6 526 6 527 6 413
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 58 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no