Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Florvåg skole
Nedre Hagen 2
5305 FLORVÅG
Org.nr 975287580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 149
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no