Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Florvåg skole
Nedre Hagen 2
5305 FLORVÅG
Org.nr 975287580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 11,6 12,3 12,1 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 16,7 15,7 15,8 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 55,4 66,4 43,6 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 27,2 21,3 31,6 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 16,8 15,8 15,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 22,4 23,2 25,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 29,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 180 7 781 8 189 7 777 9 149
Undervisningstimer totalt per elev 47 44 47 47 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no