Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Florvåg skole
Nedre Hagen 2
5305 FLORVÅG
Org.nr 975287580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 12,5 11,6 12,3 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 15,7 16,7 15,7 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,6 64,8 55,4 66,4 43,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 21,3 27,2 21,3 31,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,5 16,8 15,8 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 21,1 22,4 23,2 25,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 29,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 707 8 180 7 781 8 189 7 777
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 44 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no