Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Florø barneskole
Hans Blomgate 42
6905 FLORØ
Org.nr 975271854
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,2 48,5 51,0 47,5 50,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,5 11,2 11,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 6 10 10 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 86,3 53,5 52,7 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 13,1 19,5 20,9 25,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,5 11,3 12,1 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,5 13,0 14,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 94,1 95,9 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 31 305 32 533 35 176 32 701 34 654
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 66 63 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no