Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Florø barneskole
Hans Blomgate 42
6905 FLORØ
Org.nr 975271854
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flora kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,9 46,2 48,5 51,0 47,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,9 12,5 11,2 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 6 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,1 58,1 86,3 53,5 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 20,4 13,1 19,5 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,9 12,5 11,3 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,4 14,5 13,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 98,0 100,0 94,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 30 010 31 305 32 533 35 176 32 701
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 59 66 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no