Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flora ungdomsskule
Havrenesvegen 4
6905 FLORØ
Org.nr 975290239
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Flora kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,2 44,4 46,5 44,4 43,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,4 12,6 12,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 10 11 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,8 39,0 44,5 39,7 33,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 25,5 22,2 24,3 28,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 15,4 17,0 17,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 18,4 23,5 21,4 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 95,7 95,0 95,4 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 778 25 320 23 852 22 009 23 590
Undervisningstimer totalt per elev 65 57 52 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no