Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flora oppvekstsenter skole
7525 FLORNES
Org.nr 975279510
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 3,8 4,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 8,6 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,6 61,7 65,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 12,3 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 8,7 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 9,9 8,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 937 2 508 2 734
Undervisningstimer totalt per elev 117 86 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no