Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flora kommune
Kommunenr 1401
Alle grunnskoler med adresse i Flora kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 164,6 160,7 167,6 166,1 163,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,2 11,4 11,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 32 34 33 40 44
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 46,7 50,5 40,8 36,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 21,4 19,4 24,1 26,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,2 11,2 11,1 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,8 15,9 16,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 15,0 15,5 15,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 98,1 97,2 95,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 105 651 102 635 103 554 102 954 103 258
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 63 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no