Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fløysbonn skole
Holbergs Vei 41
1412 SOFIEMYR
Org.nr 975289591
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 46,4 45,8 18,6 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 13,8 14,5 14,3 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 252,8 190,8 178,8 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 6,8 7,3 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 14,7 20,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 16,0 12,3 19,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,3 18,2 21,1 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 99,1 97,3 94,6 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 243 30 980 28 866 10 260 10 250
Undervisningstimer totalt per elev 62 52 48 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no