Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Fløgstad skule
Kongsveien 48
4200 SAUDA
Org.nr 975275361
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sauda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 12,2 13,4 13,4 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,1 11,8 10,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,7 120,2 105,7 94,4 78,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 8,1 10,4 10,6 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,4 11,9 11,1 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 20,0 21,8 14,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 100,0 100,0 89,3 80,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 501 8 702 9 319 9 083 9 880
Undervisningstimer totalt per elev 74 73 63 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no