Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flisnes skole
Djupmyrvegen 5
6013 ÅLESUND
Org.nr 874573442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Flisnes skole 18,6 22,5 20,7 23,0 23,1
Ålesund kommune 457,4 462,6 468,1 473,8 500,2
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Flisnes skole 14,4 16,3 15,5 13,8 14,0
Ålesund kommune 13,5 13,4 13,1 12,9 12,3
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Flisnes skole 1 1 2 2 3
Ålesund kommune 72 69 75 65 75
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Flisnes skole 192,9 199,3 149,5 126,8 106,5
Ålesund kommune 75,4 79,2 72,9 84,1 73,8
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Flisnes skole 6,8 6,0 9,2 9,9 12,0
Ålesund kommune 15,8 14,9 16,0 13,7 14,9
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Flisnes skole 14,3 16,0 15,4 13,7 13,9
Ålesund kommune 13,9 14,1 13,7 13,1 12,4
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Flisnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ålesund kommune 17,0 16,3 16,0 16,9 16,3
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Flisnes skole 16,3 21,2 18,3 16,8 17,2
Ålesund kommune 19,9 20,6 19,6 18,7 18,3
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Flisnes skole 16,7
Ålesund kommune 15,8
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Flisnes skole 18,3
Ålesund kommune 18,5
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Flisnes skole 0,0
Ålesund kommune 22,1
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Flisnes skole 100,0 88,4 94,8 95,2 100,0
Ålesund kommune 99,2 97,7 97,8 97,1 96,2
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Flisnes skole 12 597 12 235 13 568 15 471 15 589
Ålesund kommune 286 652 290 402 298 268 303 416 320 751
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Flisnes skole 51 45 48 54 53
Ålesund kommune 53 53 55 55 58
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no