Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flisnes skole
Djupmyrvegen 5
6013 ÅLESUND
Org.nr 874573442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 22,5 20,7 23,0 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 16,3 15,5 13,8 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 192,9 199,3 149,5 126,8 106,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 6,0 9,2 9,9 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 16,0 15,4 13,7 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 21,2 18,3 16,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,4 94,8 95,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 597 12 235 13 568 15 471 15 589
Undervisningstimer totalt per elev 51 45 48 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no