Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flisnes skole
Djupmyrvegen 5
6013 ÅLESUND
Org.nr 874573442
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 20,7 23,0 23,1 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 15,5 13,8 14,0 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 199,3 149,5 126,8 106,5 137,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 9,2 9,9 12,0 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,4 13,7 13,9 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 18,3 16,8 17,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4 94,8 95,2 100,0 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 235 13 568 15 471 15 589 17 015
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 54 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no