Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flisa skole
Skolevegen 50
2270 FLISA
Org.nr 975273164
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 21,1 23,5 22,9 23,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,8 12,0 11,7 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,1 104,2 104,4 95,0 101,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 11,2 10,6 11,4 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 13,0 12,2 11,9 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,9 15,9 14,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 97,6 98,5 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 946 14 245 16 122 15 656 16 178
Undervisningstimer totalt per elev 64 58 62 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no