Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flesnes Oppvekstsenter - Avd skole
8409 GULLESFJORD
Org.nr 975285812
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvæfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,5 3,7 4,7 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,1 3,1 2,6 2,0 1,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,4 25,6 34,6 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 12,3 7,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,5 3,7 3,8 2,2 2,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 3,9 1,9 2,9 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 3,8 3,3 2,4 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 69,8 39,9 39,9 76,9 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 479 2 466 2 466 3 207 3 207
Undervisningstimer totalt per elev 138 224 274 356 401
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no