Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flesberg kommune
Kommunenr 0631
Alle grunnskoler med adresse i Flesberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 39,6 38,8 41,5 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 9,6 9,9 8,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,7 50,1 47,6 69,2 91,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 16,8 17,7 10,6 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 10,3 10,2 9,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 11,7 12,1 9,5 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 13,6 14,3 11,9 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 95,6 97,2 98,4 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 672 24 473 23 573 25 485 22 441
Undervisningstimer totalt per elev 64 73 72 83 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no