Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flesberg kommune
Kommunenr 0631
Alle grunnskoler med adresse i Flesberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Flesberg kommune 36,5 39,6 38,8 41,5 36,6
Buskerud fylke 2 897,5 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Flesberg kommune 11,1 9,6 9,9 8,5 9,9
Buskerud fylke 12,8 12,7 12,7 12,6 12,4
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Flesberg kommune 6 7 7 4 3
Buskerud fylke 424 437 454 470 498
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Flesberg kommune 52,7 50,1 47,6 69,2 91,0
Buskerud fylke 78,4 76,4 74,3 72,6 68,7
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Flesberg kommune 17,6 16,8 17,7 10,6 9,4
Buskerud fylke 14,6 14,8 15,3 15,5 16,1
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Flesberg kommune 11,4 10,3 10,2 9,6 11,5
Buskerud fylke 13,8 13,8 13,8 13,7 13,2
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Flesberg kommune 14,2 11,7 12,1 9,5 10,1
Buskerud fylke 14,6 14,2 14,4 14,6 14,7
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Flesberg kommune 15,6 13,6 14,3 11,9 13,6
Buskerud fylke 17,3 17,1 17,4 17,3 16,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Flesberg kommune 12,4
Buskerud fylke 15,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Flesberg kommune 17,2
Buskerud fylke 17,4
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Flesberg kommune 12,0
Buskerud fylke 18,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Flesberg kommune 95,8 95,6 97,2 98,4 98,5
Buskerud fylke 96,3 95,5 95,4 95,3 95,4
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Flesberg kommune 21 672 24 473 23 573 25 485 22 441
Buskerud fylke 1 849 084 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Flesberg kommune 64 73 72 83 72
Buskerud fylke 56 56 56 56 58
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no