Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flesberg kommune
Kommunenr 3050
Alle grunnskoler med adresse i Flesberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,6 38,8 41,5 36,6 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,9 8,5 9,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 4 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,1 47,6 69,2 91,0 49,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 17,7 10,6 9,4 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,2 9,6 11,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 12,1 9,5 10,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,3 11,9 13,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 97,2 98,4 98,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 473 23 573 25 485 22 441 21 188
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 83 72 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no