Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flem skule
Longvafjordvegen 386
6293 LONGVA
Org.nr 975284166
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 050
Undervisningstimer totalt per elev 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no