Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flem skule
Longvafjordvegen 386
6293 LONGVA
Org.nr 975284166
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,7 6,0 5,8 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,9 9,4 9,0 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,8 83,6 73,2 71,0 44,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 11,7 11,9 11,9 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,9 9,4 9,0 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,2 10,3 10,9 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,8 100,0 80,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 780 3 791 4 119 4 047 4 050
Undervisningstimer totalt per elev 70 68 79 83 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no