Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Flekkerøy skole Kristiansand kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 657 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 48 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no