Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Flekkerøy skole
Sildenestangen 50
4625 FLEKKERØY
Org.nr 874598542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 657
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no